Forebyggende politiarbeid (PREVPOL)

Forskergruppa PREVPOL er et møtepunkt for akademikere og praktikere som er engasjert i forskning, utdanning eller fagutvikling innenfor feltet forebyggende politiarbeid.

Vi organiserer møter og seminarer hvor vi presenterer og diskuterer aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter, og har som mål å utvikle perspektiver, modeller, teorier og kunnskap som kan bidra til å øke forståelsen av og kvaliteten på det forebyggende politiarbeidet.

Forskergruppa PREVPOL skal bidra til å belyse følgende spørsmål: 

 • Hvordan problemer som skal forebygges forstås og konstrueres, og hvilke etater som tar/får posisjon som (hoved)eiere av problemene?
 • Hvilke rasjonaliteter og logikker som er i spill når forebyggende politiarbeid defineres, implementeres og praktiseres på policy, ledelse og praksisnivå?
 • Hva slags nivå forebyggende tiltak innrettes på (primær, sekundær, tertiær), og hvilken rolle politiet spiller på de ulike nivåene?
 • hva slags (tilsiktede og utilsiktede) effekter/konsekvenser forebyggende metoder og tiltak har, og hvilke etiske og juridiske grenser som kan/bør trekkes for det forebyggende politiarbeidet?

Et utvalg av våre pågående forskningsprosjekter:

 • Mapping and forecasting crime trends in smaller cities – relevance for Norwegian research and policing (Annica Linn My Allvin)
 • Dialog som forebyggende metode i politiet. (Elisabeth Myhre Lie)
 • Forebyggende politiarbeid i et historisk perspektiv (Hjørdis Birgitte Ellefsen)
 • Politiets, vaktselskapers og Natteravners bidrag til situasjonell forebygging og trygghetsskapende arbeid i offentlige områder (Marina Hiller Foshaugen)
 • Etterretning som verktøy for risikobaserte beslutninger for strategiske ledere i politiets kriminalitetsforebygging (Tove Eriksen)
 • Kriminalitetsforebygging på Internett (Carlos José Calleja)

Vi samarbeider med:

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
 • C-REX – Center for Research on Extremism, UiO
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
 • Robert Gordon University, Aberdeen
 • Politieacademie, Nederland

Medlemmer av forskergruppen

Hjørdis Birgitte Ellefsen (leder), Politihøgskolen
Anne Rød, Politihøgskolen
Annica My Allvin, Politihøgskolen
Brita Bjørkelo, Politihøgskolen
Benedicte Nordahl Berntsen, Politihøgskolen
Carlos Jose Calleja, Politihøgskolen
Cecilie Torvik, Politihøgskolen
Christin Thea Wathne, OsloMet
Elin Kippe, Politihøgskolen
Elisabeth Myhre Lie, Politihøgskolen
Helene O. I. Gundhus, UiO/ Politihøgskolen
Henny Irene Bech, Politihøgskolen
Heidi Mork Lomell, UiO
Hild Rønning, Politihøgskolen
Ingvild M. Gjelsvik, Politihøgskolen
Inger Marie Sunde, Politihøgskolen
Inger Sofie Heieraas, Politihøgskolen
Jacob Aasland Ravndal, Politihøgskolen
Jaishankar Ganapathy, Politihøgskolen
John Reidar Nilsen, Vest politidistrikt
Katja Franko, UiO
Kristin Maria Widerøe, Politihøgskolen
Lene Jakobsen Weyns, Politihøgskolen
Maja Feng Mikalsen, Politihøgskolen
Manne Gerell, Malmö Universitet/UiO
Marina Hiller Foshaugen, UiO
Martin Nøkleberg, NORCE
Nick Fyfe, Robert Gordon University Aberdeen/Politihøgskolen
Sissel Kvalvik, Politihøgskolen
Tore Bjørgo, UiO/ Politihøgskolen