Anne Rød

Førsteamanuensis

Anne Rød

Førsteamanuensis

Min doktorgrad omhandler endringsprosesser i team og organisasjoner ved bruk av systemisk praksis. Jeg har jobbet internasjonalt med kommunikasjon og ledelse i over 30 år med fokus på organisasjons- og teamutvikling. Prosessledelse er mitt kjerneområde, være det seg konflikthåndtering, strategiutvikling eller endring. Jeg er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk systemisk tenkning innenfor forskning og ledelse. Mine bøker omhandler kommunikasjon, ledelse, endring, og ledelse av interkulturelle team.

Siste Publikasjoner