Anne Rød

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Min doktorgrad omhandler endringsprosesser i team og organisasjoner ved bruk av systemisk praksis. Jeg har jobbet internasjonalt med kommunikasjon og ledelse i over 30 år med fokus på organisasjons- og teamutvikling. Prosessledelse er mitt kjerneområde, være det seg konflikthåndtering, strategiutvikling eller endring. Jeg er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk systemisk tenkning innenfor forskning og ledelse. Mine bøker omhandler kommunikasjon, ledelse, endring, og ledelse av interkulturelle team.

Kompetanseområder

  • Organisasjons- og teamutvikling
  • Endrings- og prosessledelse
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Systemisk praksis og ledelse

Forsker på

  • Systemisk praksis
  • Endring

Underviser i

  • Organisasjons- og teamutvikling
  • Endringsledelse
  • Prosessledelse
  • Kommunikasjon og samarbeid

Siste Publikasjoner