Anne Rød

Førsteamanuensis

Anne Rød

Førsteamanuensis

Min doktorgrad omhandler endringsprosesser i team og organisasjoner ved bruk av systemisk praksis. Jeg har jobbet internasjonalt med kommunikasjon og ledelse i over 30 år med fokus på organisasjons- og teamutvikling. Prosessledelse er mitt kjerneområde, være det seg konflikthåndtering, strategiutvikling eller endring. Jeg er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk systemisk tenkning innenfor forskning og ledelse. Mine bøker omhandler kommunikasjon, ledelse, endring, og ledelse av interkulturelle team.

Siste Publikasjoner

Bøker

Human systems in motion: Exploring the application of systemic ideas in teams navigating change Anne Rød, 2020 University of Bedfordshire

Artikler

Alt blir aldri som før Anne Rød, 2020

Annet

Relationship systems coaching Creina Schneier, Anne Rød, 2019