Master

Du kan søke masterutdanninger innen etterforskning, politivitenskap og politiledelse hos oss. Vi samarbeider med NTNU om å tilby en erfaringsbasert master i information security.

Slik søker du masterutdanningene

Du søker om opptak til alle masterutdanningene våre i Søknadsweb.

Les mer om hvordan du søker