Kontakt oss

Her finner du telefonnummeret og adressene du kan kontakte oss på.

Ring oss

Telefon: 23 19 99 00

Postadresse

E-post: postmottak@phs.no

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Spørsmål om opptak til utdanninger sender du på e-post til: opptak@phs.no (bachelor i politiutdanning) eller opptakevu@phs.no (master og etter- og videreutdanninger).

Fakturaadresse

Elektronisk faktura (EHF)

Elektronisk faktura (EHF) kan sendes til 974761017 (organisasjonsnummer).

Faktura per post

Politihøgskolen
DFØ Fakturamottak
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Merk faktura før du sender

Du må merke alle fakturaer med en BID-referanse. Referansenummeret består av tre bokstaver og tre tall, for eksempel TSA065. Har du ikke fått denne referansen? Da må du be om dette før du sender faktura.

For elektronisk faktura (EHF) skal BID-referanse legges i feltet: "Invoice/buyerReference".

Besøks- og postadresser til studiestedene

Politihøgskolen Campus Oslo (se kart)
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Politihøgskolen Campus Bodø (se kart)
Universitetsalleen 1
8026 Bodø

Postboks 1407
8002 Bodø

Politihøgskolen Campus Kongsvinger (se kart)
Motjernsveien 21
2213 Kongsvinger

Postboks 100
2201 Kongsvinger

Politihøgskolen Campus Stavern (JKØ) (se kart)
Helgeroveien 9
3290 Stavern

Postboks 204
3291 Stavern

Dør-til-dør pakker leveres til studiestedets besøksadresse.

Kontonummer

7694 05 18284

Organisasjonsnummer

974 761 017