Kontakt oss

Her finn du telefonnummeret og adressene du kan kontakte oss på.

Ring oss

Telefon: 23 19 99 00

Postadresse

E-post: postmottak@phs.no

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Spørsmål om opptak til utdanningar sender du på e-post til: opptak@phs.no (bachelor i politiutdanning) eller opptakevu@phs.no (master og etter- og videreutdanningar).

Fakturaadresse

Elektronisk faktura (EHF)

Elektronisk faktura (EHF) kan sendas til 974761017 (organisasjonsnummer).

Faktura per post

Politihøgskolen
DFØ Fakturamottak
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Merk fakturaen før du sender han

Du må merke alle fakturaer med ein BID-referanse. Referansenummeret består av tre bokstavar og tre tal, til dømes TSA065. Har du ikkje fått denne referansen? Då må du be om han før du sender fakturaen.

For elektronisk faktura (EHF) legg du inn BID-referansen i feltet «Invoice/buyerReference».

Besøks- og postadresser til studiestedane

Politihøgskolen Campus Oslo (se kart)
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Politihøgskolen Campus Bodø (se kart)
Universitetsalleen 1
8026 Bodø

Postboks 1407
8002 Bodø

Politihøgskolen Campus Kongsvinger (se kart)
Motjernsveien 21
2213 Kongsvinger

Postboks 100
2201 Kongsvinger

Politihøgskolen Campus Stavern (JKØ) (se kart)
Helgeroveien 9
3290 Stavern

Postboks 204
3291 Stavern

Dør-til-dør pakker leveres til besøksadressa til studiestaden.

Kontonummer

7694 05 18284

Organisasjonsnummer

974 761 017

Tilgjengelighet

Politihogskolen.no skal vere etter forskrift for universell utforming for IKT, som gjeld fra 1. juli 2013.

Vi ynskjer tilbakemelding på tilgjengeligheta. Har du forslag til forbeiingar, kontakt oss på e-post kommunikasjon@phs.no

Las vår tilgjengeligheitserklæring på uustatus.no