Kontakt oss

Her finner du telefonnummeret og adressene du kan kontakte oss på.

Ring oss

Telefon: 23 19 99 00

Postadresse

E-post: postmottak@phs.no

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Spørsmål om opptak til utdanninger sendes til e-post: opptak@phs.no (bachelor) og opptakevu@phs.no (master og etter- og videreutdanninger).

Fakturaadresse

Politihøgskolen
DFØ Fakturamottak
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Elektronisk faktura (EHF) kan sendes til 974761017 (org.nummer).

Besøks- og postadresser til studiestedene

Politihøgskolen Campus Oslo (se kart)
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Politihøgskolen Campus Bodø (se kart)
Universitetsalleen 1
8026 Bodø

Postboks 1407
8002 Bodø

Politihøgskolen Campus Kongsvinger (se kart)
Motjernsveien 21
2213 Kongsvinger

Postboks 100
2201 Kongsvinger

Politihøgskolen Campus Stavern (JKØ) (se kart)
Helgeroveien 9
3290 Stavern

Postboks 204
3291 Stavern

Dør-til-dør pakker leveres til studiestedets besøksadresse.

Kontonummer

7694 05 18284

Organisasjonsnummer

974 761 017