Politihøgskolen - kunnskap for et tryggere samfunn

Vi er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten.