Våre høyringssvar og offentleg journal

Vi svarer på høyringar. Her finn du høyringssvara våre for 2020–2022. Du kan òg få tilgang til den offentlege journalen vår.

Tilgang til offentleg journal

Vi har ei publiseringsteneste for postjournalen vår. Via denne sida kan alle søkje etter og bestille innsyn i informasjon dei interesserer seg for. Bestillinga blir send til oss og behandla som innsynskrav, og du får svar direkte.

Gå til den offentlege journal