Våre høringssvar og offentlig journal

Vi svarer på høringer. Her finner du våre høringssvar for 2019-2022. Få også tilgang til vår offentlige journal.

Tilgang til offentlig journal

Vi har en publiseringstjeneste for vår postjournal. Alle kan søke etter informasjon gjennom denne siden og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Denne bestillingen blir sendt til oss, deretter blir bestillingen behandlet som et innsynskrav, og du får svar direkte.

Gå til offentlig journal