Våre høringssvar og offentlig journal

Vi svarer på høringer. Her finner du våre høringssvar for 2019 og 2020. Få også tilgang til vår offentlige journal.

Tilgang til offentlig journal

Vi har en publiseringstjeneste for vår postjournal. Alle kan søke etter informasjon gjennom denne siden og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Denne bestillingen blir sendt til oss, deretter blir bestillingen behandlet som et innsynskrav, og du får svar direkte.

Gå til offentlig journal