Biblioteket

Politihøgskolens bibliotek er fagbiblioteket til alle studenter og ansatte ved Politihøgskolen og ansatte i Politi- og lensmannsetaten.

Digital skranke, mandag og onsdag fra kl. 13-15

Den digitale skranken har tatt sommerferie. Vi ønsker dere en god sommer, og velkommen tilbake til høsten!

 

Betjente åpningstider i sommer

Uke 24-25: 08.30-14.00
Uke 26-31: Ubetjent

Ansatte og studenter på Politihøgskolen kan benytte biblioteklokalet i hele skolens åpningstid.

Her finner du åpningstidene våre i Oslo