Kvalitet i utdanninga

Kvalitetsarbeidet skal bidra til å gi studentane godt læringsutbyte og arbeidslivsrelevant kompetanse som førebur dei på å løyse samfunnsoppdraga som politiet har. Kvalitetssystemet er ein reiskap for systematisk evaluering og vurdering av kvaliteten på utdanningane ved Politihøgskolen. Systemet skal vere med på å synleggjere og fremje kvalitet i utdanningstilboda, leggje gode rammer og støtte opp under målsetjinga vår om å utdanne eit lærande politi.

Politihøgskolens kvalitetssystem ble revidert og godkjent av styret 21. april 2020.