Evaluering og kvalitetsrapportering

Vi rapporterer kvalitet per studieår, og en rekke evalueringer og kilder inngår i vårt kvalitetsarbeid på ulike nivå.