Kvalitetsområde

Utdanningskvalitet omfattar alle forhold som verkar inn på det heilskaplege studieløpet til studentane. Vi ønskjer ei studentsentrert tilnærming til utdanningskvalitet med særleg fokus på det studienære kvalitetsarbeidet.