Master i politivitenskap

I denne masterutdanningen tilegner du deg kunnskap om politiet som institusjon, politiets samfunnsoppdrag og polisiære aktørers roller og virksomhet.

Om masterutdanningen