Oslo

Politihøgskolen i Oslo er sentralt plassert på Majorstuen med gangavstand til sentrum. Her tilbyr vi Bachelor – politiutdanning, masterutdanningar og ei rekkje etter- og vidareutdanningar.

Fasilitetane våre

Ved studiestaden vår i Oslo finst øvingsleilegheiter, spesialrom for kriminalteknisk undervisning, forhøyrsrom, øvingssimulator, politistasjon til øving, kantine, bibliotek, symjehall, gymnastikksalar, trenings- og styrkerom. I tillegg har vi auditorium, klasserom og grupperom.

Adresse

Slemdalsveien 5 (se kart)
0369 Oslo

Opningstider