Semesterregistrering

For å ha status som student, må du ved studiestart semesterregistrere deg innen fristen i Studentweb.

For å ha status som student må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg.

Les om studentavgiftene du må betale

Etter- og videreutdanning (EVU)

Er du student på en etter- og videreutdanning, semesterregistreres du automatisk når du betaler semesteravgiften. Egne frister gjelder for betaling av semesteravgiften.

Bachelor - politiutdanning og masterutdanningene

Du registrerer deg ved å godkjenne utdanningsplanen din i Studentweb. Utdanningsplanen er en kontrakt mellom deg og oss og angir begge parters viktigste rettigheter og plikter, samt at den er et verktøy for å planlegge studieløpet ditt.

Hvis du er bachelor- eller masterstudent må du godkjenne utdanningsplanen din hvert semester. Du godkjenner utdanningsplanen din ved å gjennomgå den i Studentweb. Da blir du meldt opp til undervisning og eksamen i emnene dine.

Hvis du har søkt om lån eller stipend fra Lånekassen må du ha betalt semesteravgiften og være semesterregistrert før pengene utbetales.

Frist semesterregistrering