Studentavgifter og studentbevis

Alle studenter må betale semesteravgift. Du må betale semesteravgift for å ha status som student hos oss, og for å kunne ta eksamen. Får du støtte fra Lånekassen, må du betale semesteravgiften for å få tildelt lån og stipend. Skal du ta en videreutdanning og ikke jobber i politi- og lensmannsetaten, må du i tillegg betale studieavgift. Fakturaene finner du i Studentweb. Kvittering på innbetalt semesteravgift finner du på appen Studentbevis.

Semesteravgift, kopinoravgift og andre avgifter

Studentbevis

Andre studieår (B2)