Studentavgifter

Alle studenter må betale semesteravgift. Du må betale semesteravgift for å ha status som student hos oss, og for å kunne ta eksamen. Fakturaene finner du i Studentweb.

Semesteravgift og kopinoravgift

Studenter på Bachelor - politiutdanning og masterutdanningene

Semesteravgiften må betales hvert semester. I tillegg til semesteravgift må du også betale kopinoravgift hvert semester. Du må betale semesteravgift og andre pålagte avgifter for å få utbetalt stipend og lån, og for å kunne ta eksamen.

Hvis du er bachelorstudent på tredjeåret må du også betale en sum i forbindelse med leiropphold.

Frist for betaling av semesteravgift er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Studentsamskipnaden i Oslo: 600 kroner i semseteravgift og kopinoravgift på 240 kroner.
Studentsamskipnaden i Sørøst Norge (Stavern): 550 kroner i semesteravgift og kopinoravgift på 240 kroner per semester
Nord studentsamskipnad (Bodø): 530 kroner i semesteravgift og kopinoravgift på 240 kroner per semester

Beløpene kan endres og bestemmes ikke av Politihøgskolen.

Studenter på etter- og videreutdanningene

Tar du et studium på 15 studiepoeng eller mer, må du betale semesteravgift på kr. 600 hvert semester. I tillegg må du betale kopinoravgift på kr. 100 hvert semester.

For studier på mindre enn 15 studiepoeng skal det betales semesteravgift kun første semester, ved oppstart av studiet.

Frist for betaling av semesteravgift er 14 dager før oppstart av videreutdanningen du skal gå på.

Semesterkvittering - last ned app

Vi anbefaler alle å laste ned appen "Studentbevis". Der kan du logge inn med din vanlige Feide-bruker og finne semesterkvitteringen din. Appen viser ikke bildet ditt, så du må bruke den sammen med annen legitimasjon.

Alternativt kan du få utlevert semestermerke hos sitt lokale studiekontor som bevis på betalt semesteravgift. Merket settes på studentbeviset.

Eksterne studenter på etter- og videreutdanningene

Studenter som er fra andre nordiske land, eller er ansatt i etater utenfor politi- og lensmannsetaten, må betale studieavgift. Studieavgiften kommer i tillegg til semesteravgift og eventuell kopinoravgift.

Hvor mye du må betale kommer an på hvor mange studiepoeng du tar:

5 studiepoeng, nettbasert: 6 000 kroner
5-10 studiepoeng, klasserom: 15 000 kroner
15-20 studiepoeng, klasserom: 25 000 kroner
25-30 studiepoeng, klasserom: 40 000 kroner