Studentavgifter og studentbevis

Alle studenter må betale semesteravgift. Du må betale semesteravgift for å ha status som student hos oss, og for å kunne ta eksamen. Fakturaene finner du i Studentweb. Kvittering på innbetalt semesteravgift finner du på appen Studentbevis.

Semesteravgift og kopinoravgift

Studenter på Bachelor - politiutdanning og masterutdanningene

Semesteravgiften må betales hvert semester for å ha studierett. I tillegg til semesteravgift må du også betale kopinoravgift hvert semester. Du må betale semesteravgift og andre pålagte avgifter for å få utbetalt stipend og lån, og for å kunne ta eksamen.

Les mer om studierett

I andre (2.) og tredje (3.) studieår må du som er bachelorstudent også betale en sum for å dekke måltider i forbindelse med leiropphold.

Frist for betaling av semesteravgift er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Studentsamskipnaden i Oslo: 600 kroner i semseteravgift og kopinoravgift på 240 kroner per semester.
Studentsamskipnaden i Sørøst Norge (Stavern): 550 kroner i semesteravgift og kopinoravgift på 240 kroner per semester
Nord studentsamskipnad (Bodø): 530 kroner i semesteravgift og kopinoravgift på 240 kroner per semester

Beløpene kan endres og bestemmes ikke av Politihøgskolen.

Studenter på etter- og videreutdanningene

Tar du et studium på 15 studiepoeng eller mer, må du betale semesteravgift på kr. 600 hvert semester.
I tillegg må du betale kopinoravgift på kroner 100 hvert semester.

For studier på mindre enn 15 studiepoeng skal det betales semesteravgift kun første semester, ved oppstart av studiet.

Frist for betaling av semesteravgift er 14 dager før oppstart av videreutdanningen du skal gå på.

Studieavgift for deg som ikke jobber i Politi- og lensmannsetaten

Du som ikke jobber i den norske politi- og lensmannsetaten må normalt både betale semesteravgift og studieavgift. Studieavgiften dekker ikke overnatting på Politihøgskolens studiesteder.

Hvor mye du må betale kommer an på hvor mange studiepoeng du tar:

Nettbasert
5 studiepoeng: 6 000 kroner
7,5 studiepoeng: 10 000 kroner
15 studiepoeng: 25 000 kroner

Samlingsbasert
5-10 studiepoeng: 15 000 kroner
15-20 studiepoeng: 25 000 kroner
25-30 studiepoeng: 40 000 kroner

Studentbevis