Studentavgifter og studentbevis

Semesteravgift er en lovpålagt avgift som alle studenter må betale. Pengene går til din studentsamskipnad, og du får tilgang til velferdsgodene de tilbyr. Du må betale semesteravgift for å ha status som student hos oss, og for å kunne ta eksamen. Får du støtte fra Lånekassen, må du betale semesteravgiften for å få tildelt lån og stipend. Skal du ta en videreutdanning og ikke jobber i politi- og lensmannsetaten, må du i tillegg betale studieavgift. Fakturaene finner du i Studentweb. Kvittering på innbetalt semesteravgift finner du på appen Studentbevis.

Semesteravgift, kopinoravgift og andre avgifter

Studentbevis

Andre studieår (B2)