Studentsamskipnader

Studentsamskipnadene er studentenes egen velferdsbedrift. Som student ved Politihøgskolen har du rett til å benytte deg av de tilbudene samskipnaden gir.

Studentsamskipnadene driver en rekke velferdstilbud for studentene, som utleie av studentbolig, studentbarnehager, sosialfaglig rådgivningstjeneste og en rekke andre tilbud som har som mål å tilrettelegge for en positiv studenttilværelse.

Hvilken studentsamskipnad du tilhører er avhengig av hvor du studerer:

Bodø - Nord studentsamskipnad
Oslo - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Stavern - Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge