Velferd, helse og studentdemokrati

Her finner du som student informasjon om varsling, helse og sikkerhet. Du finner også utvalg og instanser som sikrer dine studentrettigheter.