Studentutmerkelser

Hvert år deles det ut 3 studentpriser. Utdelingen skjer i forbindelse med vitnemålsseremonien. Se hvordan du kan utmerke deg og bli en potensiell prismottaker.

Beste student

Prisen "beste student" utdeles hvert år til den studenten med beste resultat på bachelorutdanningen for alle studiestedene samlet. For mer utfyllende informasjon, les statuttene i sin helhet.

Prisen er et stipend på 20 000 kroner. Stipendet kan benyttes fritt av studenten som vinner prisen.

Studiemiljøpris

Studiemiljøprisen utdeles hvert år og på hvert studiested. Formålet med prisen er å anerkjenne og oppmuntre til faglige, eller sosiale bidrag som løfter den generelle trivselsfaktoren.

Studiemiljøprisen skal tildeles en student, en studentorganisasjon eller en forening som på frivillig basis har arbeidet for og blant studentene. Læringsmiljøutvalgene på hvert studiested ansvaret for å nominere kandidater og utpeke vinner av prisen.

Prisen er et stipend på 10 000 kroner. Stipendet kan benyttes fritt av vinner av prisen.

Statuttene er også lagt ut på Canvas "Læringsmiljøutvalg".

Idrettspris

Idrettsprisen utdeles av Norges Politiidrettsforbund. Det tildeles en pris til beste mannlige student og en pris til beste kvinnelige student for alle studiestedene samlet. Det deles også ut lokale priser.

Kriterium 1: Beste karakter i emnet Fysisk trening, tredje studieår (B3)

Kriterium 2: Ved lik karakter vurderes resultatet på 3000 meter løp. Den med raskest tid vinner prisen.

Prisen er en utmerkelse og pokal.