Si ifra om læringsmiljøet

Vi vil at studiehverdagen din skal være så god som mulig, og er avhengig av din tilbakemelding. Si ifra om noe er bra, eller noe ikke fungerer slik det skal. Vi ber deg særlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Ulike måter å si ifra

Fornøyd eller misfornøyd? Si det gjerne direkte til den det gjelder. Du kan også:

Vår undersøkelsesplikt

Din henvendelse blir mottatt av en ansatt i studieavdelingen. Vedkommende vurderer innholdet og videreformidler saken til ansvarlig leder for den avdelingen som må igangsette undersøkelser og tiltak.

Du kan si ifra anonymt 

Når du sier ifra anonymt via nettskjemaet på Studentportalen, bør du være oppmerksom på at anonyme anklager/meldinger kan være vanskeligere å følge opp på en god måte. På grunn av manglende bevis vil en slik melding ofte resultere i manglende konsekvenser.
Ønsker du å si fra anonymt, kan du kontakte studentombudet.

Hvis du oppgir navnet ditt

Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. Dersom noen anklages for noe har vedkommende rett til å få vite om anklagen, få innsyn og anledning til å uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil få vite hvem som har sagt fra.

Støtte etter du har sagt ifra

Saksbehandler i studieavdelingen vil følge deg dersom du har oppgitt ditt navn. Du kan ta kontakt med vedkommende både underveis og når saken er avsluttet.

Konsekvenser for studenter

Dersom vi mottar meldinger om alvorlige forhold knyttet til studenter i eller utenfor skoletiden, vil vi ta forholdet opp med den det gjelder og kan knytte dette til skikkethetsvurderingen av den enkelte.

Les mer om skikkethetsvurderingen

Ta vare på dokumentasjon

Ta vare på dokumentasjon som underbygger saken hvis dette finnes (e-poster, sms, brev, bilder og lignende). Skriv ned det du har opplevd så raskt som mulig etter at det har skjedd.

Si ifra og påvirk læringsmiljøet ditt

Ved Politihøgskolen skal det være et trygt og engasjerende læringsmiljø. Du kan være med på å styrke dette gjennom flere kanaler.

Er det forhold ved undervisningen eller veiledningen som du ikke er fornøyd med, kan du legge dette frem for lærer eller veileder.

Studentrådene på hvert studiested og tillitsvalgte i hver klasse er viktige kanaler for å kunne gi tilbakemeldinger om hva som er bra og mindre bra i studiehverdagen ved Politihøgskolen.

Les mer om Studentrådet

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i spørsmål som gjelder blant annet høgskolens psykososiale, digitale og fysiske læringsmiljø. 

Les mer om Læringsmiljøutvalg