Studentstøtteordningen

Studentstøtteordningen (SSO) er et lavterskeltilbud om støtte og hjelp til deg som er student og dine nærmeste pårørende dersom de ønsker det.

Dette kan ordningen hjelpe deg med

Hvis du av ulike grunner har behov for å snakke med noen fordi du for eksempel opplever utfordringer i hverdagen, eller opplever å stå i en særlig belastende situasjon, kan du få hjelp av studentstøtteordningen på stedet du er student.

Studentstøtteordningen kan hjelpe deg med å identifisere hva slags problem du har og eventuelt hjelpe deg med å sluse deg videre til riktig instans. Mange av de studierelaterte henvendelsene kan for eksempel håndteres av lokal studentskipnad, læringsmiljøutvalget lokalt eller sentralt ved Politihøgskolen eller av Studentombudet.

Selv om du er ute i praksis i andre studieår, er du velkommen til å benytte deg av Studentstøtteordningen.

Taushetsplikt

Studentstøttene er underlagt taushetsplikt.  Du kan trygt dele informasjon med de som er studentstøtter. Selve ordningen skal være bygd opp rundt tillitt og konfidensialitet.

For ytterligere informasjon eller spørsmål om Studentstøtteordningen, ta kontakt med koordinator Kristin Maria Widerøe på e-post: kristin.maria.wideroe@phs.no.

Hvis du er student på en av våre utdanninger, finner du mer detaljert informasjon om dette ved å logge inn på Studentportalen.