Studenttinget, studentråd og undergrupper

Studentorganene ved Politihøgskolen er Studenttinget, studentrådene og deres undergrupper. Studenttinget er øverste studentorgan. Både Studenttinget og studentrådene skal ivareta og fremme de studentpolitiske interessene til studentene våre. Studentrådene har undergrupper slik som idrettslaget og diverse andre komitéer.

Studenttinget

Studenttinget er fra 2022 øverste studentorgan ved Politihøgskolen, og skal ivareta de studentpolitiske interessene til alle studentene ved Politihøgskolen. Studenttinget består av to representanter fra hvert studentråd, samt hovedtillitsvalgt fra andre studieår, bachleor - politiutdanning (B2).

Studenttinget skal representere alle studentene overfor skolens ledelse.
Leder og nestleder skal ha møter med øverste ledelse ved Politihøgskolen (PHS).

Studenttinget skal utnevne studentrepresentanter til høgskolestyret, utdanningsutvalget og sentralt læringsmiljøutvalg.

Fremstilling av hvordan Studenttinget er rangert over de lokale studentrådene.

Relevante lenker

Statutter for Studenttinget og studentrådene (i kraft fra: 06.09.2022)

Studentråd på hvert studiested

Studentrådets undergrupper