Studentombudet

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gir deg som student ved Politihøgskolen hjelp og veiledning i saker vedrørende din studiehverdag.

ER DER FOR DEG: Studentombudene Pål Gustavsen og Anela Ferati forteller om hva et studentombud er, og hvordan Studentombudet kan bistå deg som student.

Hva kan Studentombudet hjelpe deg med?

Studentombudet kan hjelpe deg med å se muligheter når det gjelder eventuelle utfordringer eller problemer knyttet til din studiehverdag.

De gir juridisk veiledning i saker knyttet til studiesituasjonen din. Det er konfidensielt, upartisk og gratis.

Politihøgskolen har felles studentombud med flere andre høgskoler, og Studentombudet er lokalisert på Universitetet i Oslo.

Kontaktinformasjon

E-post: studentombudet@uio.no
Telefon: 452 98 992