Klageutvalg for studentsaker

Klageutvalg for studentsaker er oppnevnt av Politihøgskolens styre. Klageutvalget behandler klager på enkeltvedtak på det studieadministrative området.   

Dette gjør Klageutvalget for studentsaker

Utvalget behandler blant annet klager i følgende saker:

  • klage på avslag av søknad om 4. gangs forsøk til eksamen
  • klage på avslag av søknad om 4. gangs forsøk ved arbeidskrav
  • klage på avslag av søknad om 3. praksisperiode
  • klage på vedtak om tap av studierett
  • klage på vedtak om avslag på søknad om opptak til masterutdanningene, og andre etter- og videreutdanninger


Klage på andre studieadministrative enkeltvedtak om for eksempel:

  • tilrettelagt eksamen
  • permisjon
  • fritak fra eksamen og/eller undervisning på grunnlag av tidligere avlagt eksamen
  • godkjenning av gyldig fravær ved eksamen

Utvalget behandler kun skriftlige klager

Du kan sende inn klage med ordinær postgang eller send klagen fra din digitale postkasse til Politihøgskolens digitale postkasse.

Bruk av digital postkasse
Ved sending fra din digitale postkasse fra telefon og nettbrett, må du logge inn i Digipost via nettleser. Ikke bruke app.

Når du står inne i din digitale postkasse og skal velge mottaker, kan du starte å skrive Pol…så kommer Politihøgskolen opp som forslag.

Etter at du har sendt noe til oss i Digipost, vil du ikke motta en automatisk bekreftelse på at det er mottatt hos oss, men du kan gå i sendte elementer og se at du har sendt noe til Politihøgskolen.

Posten er leverandør av Digipost.

Behandling av klagene

Klageutvalget behandler klagene i møte. Det avholdes 1-3 møter i semesteret.

Utvalgets medlemmer

Utvalget består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
3 av medlemmene er faglig ansatte og oppnevnes av høgskolestyret, med 3 års funksjonstid. 2 av medlemmene er studenter på bachelorutdanningen og oppnevnes etter forslag fra studentrådet for ett år om gangen (studieår).