Etter- og videreutdanning

Hos oss kan du søke etter- og videreutdanninger hvis du er ansatt i politi- og lensmannsetaten eller i våre samarbeidende etater og organisasjoner. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.

Slik søker du etter- og videreutdanningene

Informasjon om hvordan du søker de ulike utdanningene, og informasjon til deg som er arbeidsgiver, finner du under "Finn informasjon"