Etter- og videreutdanning

Hos oss kan du søke etter- og videreutdanninger hvis du er ansatt i politi- og lensmannsetaten eller i våre samarbeidende etater og organisasjoner. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.

Slik søker du etter- og videreutdanningene

Det er flere ulike måter å søke opptak til våre etter- og videreutdanninger. På siden som beskriver utdanningen eller kurset du skal søke finner du lenke til riktig søknadsprosess. Lenken er kun tilgjengelig når det er mulighet for å søke opptak.

De ulike måtene å søke på er: