Etter- og videreutdanning

Nederst på siden finner du som søker en utdanning informasjon om korona. Hos oss kan du søke etter- og videreutdanninger hvis du er ansatt i politi- og lensmannsetaten eller i våre samarbeidende etater og organisasjoner. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.

Slik søker du etter- og videreutdanningene

Det er flere ulike måter å søke opptak til våre etter- og videreutdanninger. På siden som beskriver utdanningen eller kurset du skal søke finner du lenke til riktig søknadsprosess. Lenken er kun tilgjengelig når det er mulighet for å søke opptak.

De ulike måtene å søke på er:

Slik påvirker koronaviruset videreutdanningene

Den pågående smittesituasjonen fører til usikkerhet rundt vår mulighet til å gjennomføre samlingsbaserte utdanninger. Endringer i smittesituasjonen, myndighetens råd og politidirektørens ordre kan gjøre at utdanninger må avlyses, utsettes eller gjennomføres på andre måter enn hva som er planlagt fra start.

Vi har stor forståelse for de utfordringene avlysninger og endringer med kort frist skaper. Vi skal så langt vi klarer gi forutsigbarhet om når vi kan gjennomføre fysiske samlinger på nytt. Vi vil fortløpende vurdere å gjennomføre utdanninger via nett der dette er hensiktsmessig og formålstjenlig, og hvor læringsutbyttebeskrivelsene kan oppnås ved digital undervisning.

Fravik fra studieplanene vil kunne gjøres etter de fullmakter som er regulert i midlertidig forskrift.

Les den midlertidige forskriften på lovdata.no