Læring og undervisning i politiet

Utdanningene gir kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere læring og undervisning innen ulike områder av politiets fag- og yrkesfelt. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.