For jurister i politiet

Utdanningene gir jurister i politiet utdanning innen etterforskningsledelse, påtaleavgjørelser og iretteføring av straffesaker. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.