Påtalejurister

Vi gjennomgår og reviderer for tiden alle utdanninger for jurister i politiet. Av denne grunn er det flere av utdanningene som ikke vil gjennomføres i det kommende studieåret. Se mer informasjon under hver utdanning. Utdanningene gir jurister i politiet utdanning innen etterforskningsledelse, påtaleavgjørelser og iretteføring av straffesaker. I tillegg til disse skreddersydde studiene, tilbyr vi en rekke studier om fenomener og metoder som kan gi viktig faglig påfyll til jobben som jurist i politiet, for eksempel Inndragning og pengespor og Rusmidler og doping - kunnskap og praktisk arbeid. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.