Politiledelse og organisasjonsutvikling

Utdanningene gir nåværende og fremtidige ledere kompetanse i å lede, styre og organisere polititjenestene. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.