Sivil rettspleie, forvaltning, begrenset politimyndighet og etterforskning for sivile

Vi gjennomgår og reviderer for tiden alle utdanninger i sivil rettspleie, forvaltning og begrenset politimyndighet. Av denne grunn er det flere av utdanningene som ikke vil gjennomføres i det kommende studieåret. Se mer informasjon under hver utdanning. Utdanningene gir kompetanse om politimyndighet, innføring i forvaltnings- og sivilrettslige fagområder. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.