Sivil rettspleie, forvaltning og begrenset politimyndighet

Utdanningene gir kompetanse om politimyndighet, innføring i forvaltnings- og sivilrettslige fagområder. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.