Operativt politiarbeid

Utdanningene er primært funksjonsspesifikke, og gir kompetanse for innsatspersonell, for hundeførere, for instruktører og innen internasjonal og nasjonal sivil krisehåndtering. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.