Etterforskning og kriminalteknikk

Utdanningene dekker etterforskningsfeltet, dokumentasjon ved avhør, etterforskningsledelse, generell og spesialisert etterforskning, etterretning, kriminalteknikk og digitalt etterforskning. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.