Etterretning, etterforskning og kriminalteknikk

Utdanningene dekker etteretningsprosessens ulike faser, etterforskningsfeltet, dokumentasjon ved avhør, etterforskningsledelse, generell og spesialisert etterforskning, kriminalteknikk og digitalt etterforskning. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.