Forebygging og mangfold

Utdanningene gir kunnskap og kompetanse om kriminalitetsforebygging, hatkriminalitet og konflikthåndtering i et mangfoldig samfunn. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.