Studentweb

Som student får du tilgang til Studentweb som er en nettbasert tjeneste. Tjenesten er nasjonal og kryptert. Selv om du ikke er student lenger, har du tilgang til Studentweb. I Studentweb finner du en oversikt over studierelatert informasjon om deg selv. Du skal også gjøre viktige registreringer her.

Innlogging

Når du er i Studentweb kan du velge å logge deg på via Feide eller ved å oppgi fødsel- og personnummer i kombinasjon med PIN-kode.

Hvis du ikke lenger er student, logg deg på ved å oppgi fødsel- og personnummer i kombinasjon med PIN-kode.

Er du ny student, må du først aktivere din brukerkonto for å få Feide-bruker.

Aktiver din brukerkonto

Du må gjøre dette i Studentweb

 • Utdanningsplan må bekreftes (kun hvis du er bachelor- og masterstudent) innen gjeldende frister.
 • Mobilnummer - påse at korrekt nummer er registrert
 • Semesteradresse og hjemstedsadresse - oppdater selv hvert semester
 • Kontaktperson - personen som skal kontaktes i krisesituasjoner. Feltet "Kontaktperson" er et fritekstfelt der studenten registrerer navn, telefonnummer og e-post/bostedsadresse for kontaktperson.
 • Bankkontonummer - for at vi kan forberede ditt andre (B2) studieår ved en opplæringsenhet.
 • PIN-kode kan bestilles eller endres om du har behov for det.

Studentweb gir deg oversikt over

 • Undervisningsmeldinger
 • Eksamensoppmeldinger (se kommende hendelser eller se under fanen "Aktive emner, trykk på emnet, se teksten under "Vurdering"). Hvis du er oppmeldt til eksamen, vil oppmeldingen vil fremkomme her, og kan anses som en bekreftelse på oppmeldingen.
 • Semesteravgift - se under fanen "Mer…", betalingsfristen fremkommer av fakturadetaljene.
 • Øvrig betalingsinformasjon.
 • Lånekassens informasjon om deg.
 • Tilrettelegginger (om du er innvilget det).
 • Eksamensresultater og andre vurderingsresultater

Hva er en utdanningsplan?

Utdanningsplanen er en kontrakt mellom deg og oss og angir begge parters viktigste rettigheter og plikter, samt at den er et verktøy for å planlegge studieløpet ditt.

Hvorfor du må bekrefte utdanningsplanen hvert semester - bachelor og master

Du bekrefter din utdanningsplan i det du kommer inn på planen i Studentweb. Da blir du automatisk meldt opp til undervisning og eksamen i de emnene du har valgt.   

Frister om du går på bachelor- eller master

Vi har to frister i løpet av et studieår:

1. september for høstsemesteret
1. februar for vårsemesteret

Frister om du går på etter- og videreutdanning

Hvis du går på etter- og videreutdanning, må du forholde deg til egne frister. Semesteravgiften skal betales, men det er ikke nødvendig å semesterregistrere deg.

Trenger du hjelp?

Send e-post fra din @phs.no-adresse til ditt lokale studiekontor.