Læringsverktøy og IT-systemer

Her finner du info om og brukerveiledning til læringsressurser og IT - systemer ved Politihøgskolen.