Politinettet

Som student på Bachelor - politiutdanning får du tilgang til politinettet.

Endre passord

Du kan endre passord ved å klikke på "Glemt passord" i: https://mobiliti.politiet.no.

Trenger du hjelp?

Send e-post fra din @phs.no-adresse til it@phs.no

Er du registrert i politiet, ta kontakt med lokal IKT-kontakt ved ditt tjenestested.