Oppmelding og avmelding til eksamen

Du blir automatisk oppmeldt til første gangen du går opp til eksamen, og kan heller ikke trekke deg fra denne. Normalt har du 3. eksamensforsøk. Hvis du må ta eksamen på nytt, har du ansvaret for å melde deg opp selv, og kan også trekke deg fra denne innen frist. Alle som melder seg til eksamen skal betale semesteravgift.