Eksamensforsøk

Hovedregelen er at du kan gå opp til eksamen dersom du har bestått alle arbeidskrav i emnet. I utgangspunket har du 3 eksamensforsøk. Hvis du ikke klarer eksamen på 3. forsøk kan du miste studieplassen din. Du kan ha 1. forbedringsforsøk. Les mer om hvilke betingelser som gjelder.

Antall eksamensforsøk

I utgangspunktet har du 3 forsøk på å bestå samme eksamen.

Du meldes automatisk opp til første eksamensforsøk. Hvis du ikke får et bestått eksamensresultat etter første forsøk, må du melde deg opp selv til et nytt forsøk.

Hvis du ikke klarer eksamen etter 3. forsøk, kan du miste studieretten din, og du må slutte hos oss.

Du kan søke om dispensasjon til et 4. eksamensforsøk.
Se studieforskriften § 3-3. Antall eksamensforsøk.

Selv om du har flere eksamensforsøk igjen, er det ikke sikkert du får brukt opp alle 3 forsøkene. Dette kan skje om du har mistet studieretten din, for eksempel fordi du er over grensen for hvor lenge du kan være forsinket, eller brukt opp forbedringsforsøket.

Er du tidligere bachelorstudent, kan det likevel være mulig å ta en eksamen du ikke har bestått til tross for at studieretten din er utløpt. Dette er kun mulig hvis du ikke har brukt opp dine 3 forsøk. Du kan ikke søke om et 4. forsøk.
Se studieforskriften § 3-2 (8).
Ta kontakt med studiekontoret ditt.

Tellende eksamensforsøk

Hvis du ikke møter til eksamen, og ikke sender inn dokumentasjon om gyldig fravær, har du brukt opp ett eksamensforsøk.

Les mer fravær ved eksamen.

Du har ett (1) forbedringsforsøk

Så lenge du har studierett og har flere eksamensforsøk igjen, har du lov til å forbedre eksamenskarakter 1 gang i samme emne. Du må melde deg opp til ordinær eksamen (ikke ny eksamen).

Les om hvordan du kan melde deg opp til et forbedringsforsøk på nettsiden vår "Ordinær eksamen - forbedring av karakter og ikke rett til ny eksamen".

Forbedring etter at du har fått vitnemål

Studieretten din avsluttes når du har fullført studiet. Går du på en utdanning som fører frem til vitnemål, kan du du likevel ha rett til å forbedre karakteren din inntil 1 år etter at du mottok vitnemålet ditt.
Se studieforskriften § 4-6. (om forbedring).

Les mer om å forbedre karakter etter mottatt vitnemål.