Ordinær eksamen

Hvis du har bestått en eksamen, men ønsker å forbedre eksamensresultatet ditt, kan du gjøre det ved å melde deg opp til neste ordinære eksamen. Merk at du kun har ett forbedringsforsøk i samme emne. Du skal også melde deg til ordinær eksamen hvis du ikke fyller vilkårene for å gå opp til ny eksamen.

Slik melder du deg opp til ordinær eksamen i Studentweb

 • Logg på Studentweb.
 • Gå til fanen «Resultater", og huk av for å vise "Alle resultater».
 • Finn emnet du vil forbedre.
 • Trykk på knappen "Ta emnet på nytt", og huk av for «Ønsker ikke undervisning», deretter "Tid og form - meld opp til vurdering".
 • I «rullegardinen» får du opp neste mulighet du kan gjennomføre eksamen, velg dette og du kommer frem til kvittering for at du har meldt deg opp.
 • Gå til «Aktive emner», og sjekk at oppmeldingen din ligger der, og slett arbeidskravene du allerede har fått godkjent. For å slette arbeidskrav, trykk på "Rediger".
 • Se bildeeksempelet under på hvordan det skal se ut om du har meldt deg opp korrekt. Eksamensdato skal vises.


N.B.:
I enkelte tilfeller er det ikke mulig å melde seg opp selv i Studentweb, scroll lenger ned på siden og se i hvilke tilfeller du må sende inn oppmeldingsskjema.

Uansett hvilken oppmeldingsmåte du velger, kan du ikke melde deg av selv i Studentweb.
Hvis du skal melde deg av eksamen, må dette gjøres 14 dager før eksamen.  Bruk eget avmeldingsskjema.

Spesielt om forbedring

Hvis du vil bli lagt til gjeldende canvasemne, kontakt lokalt studiekontor.

Dersom du har bestått samme eksamen mer enn én gang, gjelder beste karakter.
Dersom du får samme karakter begge gangene, er det ditt første resultat som vil være gyldig.

Du kan forbedre karakter i ett år etter at du har fullført grad, hvis du fyller vilkårene.

Oppmelding til eksamen via skjema

I enkelte tilfeller kan du ikke melde deg opp selv via Studentweb. I følgende tilfeller må du melde deg opp via eget skjema:

 • om du ikke møtte til første ordinære eksamen
 • er i andre studieår (B2) og skal avlegge eksamen ved et annet studiested enn der du har studierett (gjelder også deg som er student i andre studieår eller om du har fått dette innvilget etter søknad)
 • ved oppmelding til ditt 3. eksamensforsøk
 • ved trekkeksamen (som for eksempel i SOPF10 eller KRYR30)
 • ved oppmelding til masteroppgaven
 • om du har mottatt vitnemål, og ønsker å forbedre

I disse tilfellene, bruk eget oppmeldingsskjema til eksamen.

Eksamenstidspunkt

Tidspunkt for ordinær eksamen finner du på eksamensoversikten.
Bachelor: Se eksamensoversikten til Bachelor - politiutdanning
Master: Se eksamensoversikten til masterutdanningene
EVU: Se eksamensdatoer på Canvas

Dersom du skal tildeles et individuelt eksamenstidspunkt (eksamensdag og klokkeslett), vil du finne det på Studentweb ca. en uke før første eksamensdag i emnet. Gå til "Aktive emner" - trykk på aktuelt emne for å få opp detaljert informasjon.
Logg deg på Studentweb.

Betaling

For å kunne gå opp til eksamen, må du betale semesteravgift.
Du finner semesteravgiften i Studentweb.
Logg deg på Studentweb.