Eksamensoversikt for masterutdanningene

Her finner du eksamensoversikten til Master i politivitenskap og Master i erfaringsbasert etterforskning.

Master i politivitenskap - eksamensoversikt

Erfaringsbasert master i etterforskning - eksamensoversikt