Eksamen og oppgaveskriving

Her finner du viktig informasjon om hva som skal skje før, under og etter eksamen - og hva du som student må gjøre. Du finner også veiledning til hvordan du skriver oppgave.