Eksamen og oppgaveskriving

Her finner du eksamensoversiktene og viktig informasjon om hva som skal skje før, under og etter eksamen - og hva du som student må gjøre. Du finner også veiledning til hvordan du skriver oppgave. Se hvordan du skal gå frem om du har krav på ekstra tid på eksamen og vil ha tilrettlegging, har en lignende eksamen fra før og vil søke fritak eller er misfornøyd med en karakter og vil klage.