Eksamensoversikt for etter- og videreutdanningene

Eksamensoversikten din finner du på læringsplattformen Canvas eller i velkomstbrevet du får på e-postadressen du oppga da du søkte opptak.

Finner du ikke eksamensoversikten?

Ta kontakt med din faglærer.