Eksamensoversikt for etter- og videreutdanningene

Eksamensdatoen din finner du på læringsplattformen Canvas eller i velkomstbrevet du får på e-postadressen du oppga da du søkte opptak.

Finner du ikke eksamensoversikten?

Ta kontakt med din faglærer.

Les mer om du kan melde deg opp selv

Du kan melde deg opp selv til eksamen hvis du enten skal forbedre et tidligere bestått resultat, eller avlegge "ny eksamen" fordi du ikke fikk et bestått resultat etter siste ordinære eksamen.

Les om du har rett til å melde deg opp selv og hvordan du gjør det.