Tillatte hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen fremkommer av oppgaveteksten til hver enkelt eksamen.

Generelle hjelpemidler

I alle emner er det tillatt å benytte ordlister, for eksempel:

  • Hellevik, A., Rauset, M. & Søyland, A. Nynorsk ordliste. Oslo: Samlaget
  • Hjulstad, H. & Sødal, L. Bokmålsordliste: Ordbok for skoleverket. Oslo: Samlaget

Tillatte hjelpemidler til eksamen

I utgangspunktet skal tillatte hjelpemidler fremkomme av emnet ditt på Canvas. Kontakt fagansvarlig om du har spørsmål.

Tillatte hjelpemidler til eksamen fremkommer av oppgaveteksten til hver enkelt eksamen.

Lovdata Pro eksamensmodus tillates som digitalt hjelpemiddel ved enkelte eksamener.

Les egen retningslinje om innarbeiding ved eksamener hvor juridiske hjelpemidler er tillatt, "Retningslinjer for bruk og innarbeiding av hjelpemidler ved eksamen" på
Regelverk - Politihøgskolen (politihogskolen.no)