Regelverk

Som student på alle våre utdanninger må du kjenne til en rekke lover og forskrifter, instrukser og retningslinjer.

Lover og forskrifter

Vår egen studieforskrift ligger øverst, etterfulgt av forskrifter og lover du i løpet av studietiden skal forholde deg til.

Retningslinjer

Rutiner

Statutter

Instrukser

Veileder