Ny eksamen

Hvis du ikke har et bestått resultat etter ordinær eksamen, har du selv ansvar for å melde deg opp til ny eksamen. Merk at du normalt har tre (3) forsøk på å bestå samme eksamen.

Les mer om hvor mange eksamensforsøk du har.

Slik melder du deg opp til ny eksamen via Studentweb

 • Logg på Studentweb
 • Gå til fanen «Resultater", og huk av for å vise "Alle resultater».
 • Finn emnet du vil ta eksamen i på nytt. Trykk på knappen "Ta emnet på nytt", og huk av for «Ønsker ikke undervisning», deretter "Tid og form - meld opp til vurdering"
 • I «rullegardinen» får du opp neste mulighet du kan gjennomføre eksamen, velg dette og du kommer frem til kvittering for at du har meldt deg opp.
 • Gå til «Aktive emner», og sjekk at oppmeldingen din ligger der, og slett arbeidskravene du allerede har fått godkjent. For å slette arbeidskrav, trykk på "Rediger".
 • Se bildeeksempelet under på hvordan det skal se ut om du har meldt deg opp korrekt. Eksamensdato skal vises.N.B.: Du kan ikke melde deg av selv i Studentweb.
Hvis du skal melde deg av eksamen, må dette gjøres 14 dager før eksamen. Bruk eget avmeldingsskjema.

Hvis du enten stryker på, eller ikke møter til ny eksamen, må du heretter forholde deg til ordinær eksamen.

Oppmelding til ny eksamen via skjema

I enkelte tilfeller kan du ikke melde deg opp selv via Studentweb.
Send inn oppmeldingsskjema i disse tilfellene:

 • om du ikke møtte til første ordinære eksamen
 • hvis du har fått et ikke bestått resultat etter klagesensuren og etter at oppmeldingsfristen har løpt ut. Frist for å levere inn oppmeldingsskjemaet er en uke etter at klagesensuren er kunngjort
 • er i andre studieår (B2) og skal avlegge eksamen ved et annet studiested enn der du har studierett (gjelder også deg som er student i andre studieår eller om du har fått dette innvilget etter søknad)
 • ved oppmelding til ditt 3. eksamensforsøk
 • ved trekkeksamen som for eksempel i SOPF10 eller KRYR30
 • ved oppmelding til masteroppgaven
 • om du har mottatt vitnemål, og ønsker å forbedre

I disse tilfellene, bruk eget oppmeldingsskjema til eksamen.

Eksamenstidspunkt til ny eksamen

Tidspunkt for eksamen finner du på eksamensoversikten.
BachelorSe eksamensoversikten til Bachelor - politiutdanning
MasterSe eksamensoversikten til masterutdanningene
EVUSe eksamensdatoer på Canvas

Dersom du skal tildeles et individuelt eksamenstidspunkt (eksamensdag og klokkeslett), vil du finne det på Studentweb ca. en uke før første eksamensdag i emnet. Gå til "Aktive emner" - trykk på aktuelt emne for å få opp detaljert informasjon.
Logg deg på Studentweb.

Betaling

For å kunne gå opp til eksamen, må du betale semesteravgift.
Du finner semesteravgiften i Studentweb.
Logg deg på Studentweb.