Fravær ved eksamen

Hvis du ikke møter opp til eksamen bruker du i utgangspunktet opp ett eksamensforsøk. For å unngå å bruke opp ett eksamensforsøk, må du vise til at du har gyldig fravær til eksamen. Se hvordan du kan dokumentere at du har gyldig fravær, og hva vi regner som ugyldig fravær. Har du lån og stipend hos Lånekassen, bør du sjekke hvordan dette kan endres om du ikke møter til eksamen.

To typer fraværsgrunner

Vi skiller mellom to typer fraværsgrunner til eksamen.

Ved gyldig fravær bruker du ikke opp ett eksamensforsøk, men ved ugyldig fravær gjør du det.

Syk på eksamen og gyldig grunn til fravær

Ugyldig fraværsgrunn

Les mer om