Studierett

Etter at du har blitt tatt opp som student og tildelt en studieplass, kan du studere hos oss så lenge du har studierett. Les hva studierett er, og hva du må gjøre for å beholde studieplassen din.

Hva er studierett

Har du fått studieplass på et heltids- eller deltidsstudie får du studierett. Studierett gir deg rett til å følge det studiet du er tatt opp til. Dette inkluderer blant annet tilgang til undervisning, veiledning, tilgang til læringsplattform og bibliotek, samt vurdering i samsvar med studieplan og emnebeskrivelser som inngår i studiet.

Fullført studie

Har du fullført studiet ditt, avsluttes studieretten din.
Fullførte du et studie som førte frem til en grad, vil du få vitnemål.
Les mer om vitnemål.

Tap av studierett

Du kan risikere å miste studieplassen din hvis du ikke ivaretar dine plikter som student. Hvis du mister studieplassen din, mister du retten til å studere. Du får ikke tatt eksamen og må slutte på studiet før du har fullført det.

Gjør dette for å beholde studieretten

Hvor lenge kan jeg studere

Gyldig grunn til at du er forsinket

Hva skjer når jeg mister studieretten