Studierett

Etter at du har blitt tatt opp som student og tildelt en studieplass, kan du studere hos oss så lenge du har studierett. Les hva studierett er, og hva du må gjøre for å beholde studieplassen din.

Hva er studierett

Har du fått studieplass på et heltids- eller deltidsstudie får du studierett. Studierett gir deg rett til å følge det studiet du er tatt opp til. Dette inkluderer blant annet tilgang til undervisning, veiledning, tilgang til læringsplattform og bibliotek, samt vurdering i samsvar med studieplan og emnebeskrivelser som inngår i studiet. Mister du studieretten din, må du slutte.

Hva må du gjøre for å beholde studieretten

Hvor lenge kan jeg studere

Forhindre tap av studierett

Hva skjer når jeg mister studieretten