Fravær fra undervisning

Du er selv ansvarlig for å ha oversikt over eget fravær. Undervisning og læringssituasjoner krever obligatorisk deltakelse, men graden av tillatt fravær kan variere. Det er viktig at du kjenner til fraværsgrensene for undervisningen din. Hvis du er for mye borte, vil du få beskjed om at du ikke kan gå opp til eksamen eller må slutte hos oss.

Gi beskjed ved fravær?

Fraværsgrense for deg som er politistudent

Andre fraværsgrenser