Fravær fra undervisning

Du er selv ansvarlig for å ha oversikt over eget fravær. Undervisning og læringssituasjoner krever obligatorisk deltakelse, men graden av tillatt fravær kan variere. Det er viktig at du kjenner til fraværsgrensene for undervisningen din. Hvis du er for mye borte, vil du få beskjed om at du ikke kan gå opp til eksamen eller må slutte hos oss.

Gi beskjed ved fravær?

Det er forskjellige regler om melding av fravær ut fra hvilket studium og studieår du går på.

Hvis du er politistudent i første (B1) eller tredje studieår (B3), skal du selv holde oversikt over eget fravær. Du trenger ikke melde fra til noen om fraværet.
Hvis du er i andre studieår (B2), skal du derimot melde fra om ethvert fravær til praksisansvarlig.

Hvis du er masterstudent, trenger du ikke gi beskjed om fraværet ditt til noen.

Er du student på en etter- og videreutdanning, skal du ved ethvert  fravær kontakte faglæreren din.

Hva er gyldig fravær?

Hva som regnes som gyldig fravær kan variere fra utdanning til utdanning.

Hvis du er politistudent kan du ta utgangspunkt i dette:

  • rettsoppmøte/ vitnestevning
  • deltakelse i organer ved Politihøgskolen som krever studentrepresentasjon i henhold til lov om universiteter og høyskoler.
  • dokumentert sykefravær
  • andre tungtveiende grunner

Hvis du er student på en etter- og videreutdanning kan du ta utgangspunktet i dette:

  • omsorgsoppgaver i forhold til barn, eller svangerskap og fødsel
  • dokumentert sykefravær
  • andre tungtveiende grunner

Fraværsgrenser for deg som er politistudent

I første (B1) og tredje studieår (B3) er det krav om 80 % deltakelse i obligatorisk undervisning.

I andre studieår (B2) er det krav om 85 % deltakelse.

Enkelte deler av emner og leiraktiviteter har krav om 100 % deltakelse i undervisningen.

Hvor står det at undervisningen er obligatorisk?

I programplanen gjeldende for ditt kull står det hvilken undervisning som er obligatorisk. Ved spørsmål om ett konkret fravær, skal du henvende deg til faglæreren din.

Hva skjer om jeg har for mye fravær i et emne med obligatorisk oppmøte?

Har du har vært for mye borte fra undervisning med obliagtorisk oppmøte, må du spørre faglæreren din om det er mulig for deg å ta igjen undervisningen du gikk glipp av eller ta det igjen på en annen måte som er faglig forsvarlig (for eksempel skrive en oppgave eller gjøre en annen læringsaktivitet). Studieleder og faglærer skal vurdere hva som er mulig.

Hvis du ikke får tatt igjen fraværet på annen måte, har du ikke fått alle arbeidskrav godkjent, og kan normalt ikke gå opp til eksamen.

Hvis du tror det kan være aktuelt for deg å ha et opphold i studiene, bør du lese mer om permisjon.

Fraværsgrenser for deg som er etter- og videreutdanningsstudent

Hovedregelen for fravær

Det er krav om 100% deltakelse på alle samlinger i Politihøgskolens regi.

Dersom du har en gyldig grunn kan du, i dialog med fagansvarlig, være borte fra studiesamlinger inntil den absolutte grensen på 20%, se forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen, § 3-8.

Du får ikke gått opp til eksamen hvis du har vært borte i mer enn 20%.

Fraværsgrenser for deg som er masterstudent

Undervisningen er ikke obligatorisk for noen av masterstudiene.