Permisjon fra en etter- og videreutdanning (EVU)

Se hvilke grunner som gir en lovfestet rett til permisjon fra studiene. Les om hvordan du søker om permisjon. Det er viktig at du dokumenterer søknaden. Permisjonen vil ikke inngå i beregningen av perioden for studierett.

Permisjongrunner

Får du barn under studiene skal du gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 d.
Permisjon ved fødsel gjelder også far, medmor og medfar.

Du har også en lovfestet rett til permisjon fra studiene, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 e., ved tjeneste etter forsvarsloven § 17, verv i studentpolitiske organer og når det foreligger andre særlige grunner (feks. ved sykdom og sykdom hos ekvipasjer).

Normalt innvilges permisjon for inntil ett år.

Lovfestet rett til permisjon inngår ikke i beregningen av perioden for studierett jf. studieforskriften vår § 2-2 (2).

Søknad om permisjon