Dokumentkontroll

Et tilfeldig utvalg studenter vil etter studiestart bli bedt om å legge frem originale dokumenter for dokumentkontroll. Dokumentkontroll gjennomføres kun i forbindelse med opptak til bachelorutdanningen.

Alle nye bachelorstudenter må ha originaler av sine søknadsdokumenter lett tilgjengelig. Med søknadsdokumenter mener vi for eksempel vitnemålet ditt, kompetansebevis, tjenestebevis fra førstegangstjeneste, vitnemål fra folkehøgskole, eller arbeidsattester. Du trenger ikke levere legeerklæringen eller politiattesten din på nytt.

Studenter som ikke kan levere inn originaler innen fristen risikerer å miste studieplassen sin med umiddelbar virkning.

Ofte stilte spørsmål