Fra og med våren 2022 innfører vi digitale vitnemål

Våren 2022 gikk vi går over til digitale vitnemål. Dette innebærer at du vil finne alle sidene dine i vitnemålet på Vitnemålsportalen. Du kan fremdeles hente ut karakterutskrifter i Studentweb.

Digitale vitnemål vil erstatte vitnemål på papir


Har du fullført bachelorgraden eller mastergraden din, og har norsk fødselsnummer, vil du få vitnemålet digitalt. Du vil også få Diploma Supplement (DS) digitalt.

Denne endringen trådte i kraft våren 2022.

Endringen innebærer at du ikke lenger vil motta vitnemål og DS på papir.


Fikk du vitnemål før våren 2022, skal du forholde deg til siden som omhandler dokumentasjon av tidligere utdanning.

Har du fullført en videre- og etterutdanning, får du ikke vitnemål, gå til siden som omhandler dokumentasjon av tidligere utdanning.

Hva er et digitalt vitnemål

Et digitalt vitnemål er et fullverdig vitnemål, og det samme som et vitnemål trykket på papir.

Det digitale vitnemålet er elektronisk signert av SIKT – kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Det er en nasjonal og verifisert sektorløsning for deling av vitnemål i høyere utdanning.  

Det digitale vitnemålet ligger på Vitnemålsportalen.

Når det digitale vitnemålet ditt er produsert, vil det ligge i Vitnemålsportalen. Der vil du alltid gjenfinne det, og du kan derfor ikke miste vitnemålet ditt.

https://www.vitnemalsportalen.no/

Vitnemålets ekthet – del lenke, ikke print

For at vitnemålet ditt skal beholde sin ekthet, må du dele vitnemålet ditt i Vitnemålsportalen. Dette betyr at du deler en lenke i Vitnemålsportalen til de du ønsker skal se vitnemålet ditt.

Hvis du printer ut vitnemålet ditt i Vitnemålsportalen (og ikke deler en lenke), mister vitnemålet sin ekthet.

To (2) unntak fra digitale vitnemål

Klage etter mottatt vitnemål

Karakterutskrift

Forbedring etter fullført grad

Fikk du vitnemålet ditt på papir