Slik får du tak i dokumentasjon på tidligere utdanning

Trenger du å dokumentere tidligere beståtte resultater, kan du hente ut dette via StudentWeb eller Vitnemålsportalen. Selv om du ikke er student lenger, har du tilgang til disse tjenestene. Du kan også dokumentere resultatene dine underveis i studiet.

Bestille karakterutskrift i Studentweb

Logg deg på Studentweb. I nedtrekksmenyen skal du velge "Politihøgskolen" som institusjon.

Logg deg inn på Studentweb med fødsels -og personnummer og PIN-kode. Dersom du ikke husker din PIN-kode i Studentweb, kan du få den sendt til din e-post fra innloggingssiden.

Du kan bestille og laste ned en elektronisk karakterutskrift via "Bestillinger" på menylinjen inne på Studentweb.

Karakterutskriften legger seg i Studentweb, se under fanen "Mer...", deretter "Dokumenter".

Vitnemålsportalen

Vitenmålsportalen er en digital tjeneste hvor du kan dele dine resultater fra høyere utdanning med for eksempel rekrutterings-/jobbsøkingsplattformer eller utdanningsinstitusjoner.

I vitnemålsportalen kan du:

  • velge hvilke resultater du ønsker å dele
  • bestemme hvor lenge lenken skal være aktiv og du har til enhver tid mulighet til å ugyldiggjøre lenken
  • generere en digitalt signert PDF av dine resultater

Har du mistet kursbeviset ditt?

Ved tapt kursbevis, kan du kontakte studiekontoretoslo@phs.no

Har du mistet vitnemålet ditt?

Vitnemål utstedes bare én gang. Nytt utstedes ikke dersom du mister eller taper det. Har du ikke tilgang til dine resultater elektronisk, må du kontakte Riksarkivet.

Kontakt Riksarkivet på arkivverket.no