Permisjon fra bachelor- eller masterutdanningen

Om du får innvilget permisjon, vil du bli forsinket i studiet. Vi skiller mellom to typer permisjoner. Den ene kan påvirke studieretten din. Den andre vil ikke ha innvirkning på studieretten. Permisjon kan medføre at du får mindre penger utbetalt fra Lånekassen. Sjekk derfor disse før du søker om permisjon. Du søker om permisjon via Digipost.

To typer permisjon

Søknad om permisjon

Ofte stilte spørsmål